165. sociologický večer

Veřejný prostor, disciplinární moc a institucionalizované nicnedělání
host: Martin Páv (MUP)

Sociologický večer musel být bohužel zrušen. Martin Páv dorazí v příštím akademickém roce

Dlouhodobý etnografický výzkum v Kibeře, jednom z největších neformálních osídlení v Nairobi, se zaobírá mocenskou dynamikou veřejného prostoru měst globálního jihu. Konkrétně se zaměřuje na tak zvané chill-spoty, místa socializace, které obyvatelé Kibery formují ve veřejném prostoru. Na pozadí současné postkoloniální teorie vyvrací stigmatizující narativy, jimiž jsou chill-spoty opředeny a interpretuje jejich funkci v rámci organizace společnosti postkoloniálního státu. Současně poukazuje na formy každodenní rezistence, jimiž členové chill-spotů vyjadřují subversivní kritiku dominantních společenských struktur.

Sociologický večer musel být bohužel zrušen. Martin Páv dorazí v příštím akademickém roce