Vítejte na stránkách Sociologických večerů!
Co jsou Sociologické večery?


Sociologické večery jsou pravidelná diskusní setkání probíhající na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Jedná se o původně studentskou aktivitu, která vznikla na počátku letního semestru roku 2007 a za dobu svého fungování si získala řadu příznivců nejen z řad studentů, ale i odborné a laické veřejnosti. Setkání se odehrávají na akademické půdě, udržují si dobrou odbornou úroveň a těší se tudíž podpoře vedení Institutu sociologických studií FSV UK.
Sociologické večery byly v letech 2007-2011 finančně podpořeny Akademickým senátem FSV UK. Od roku 2012 pak Institutem sociologických studií FSV UK.


Co je obsahem Sociologických večerů?


Náplní je vždy přednáška pozvaného hosta a následná diskuse. Hosty jsou akademičtí odborníci, výzkumníci, metodologové, i lidé mimo akademickou sféru, pracovníci státních i neziskových organizací aj. Diskutována jsou aktuální témata ze sociologie a příbuzných společenských věd (sociální geografie, psychologie, gender studies, politologie aj.).
Některé z večerů jsou věnovány promítání současných sociologicky relevantních filmů a následné diskusi s jejich tvůrci.


Kdy a kde se Sociologické večery konají?


Večery probíhají jednou za dva týdny v budově Hollar Fakulty sociálních věd UK v Praze (Smetanovo nábřeží 6, Praha 1) obvykle v místnosti č. 215 od 18:30 do 19:50 hod. Po 20. hodině pokračuje diskuse v neformálním prostřední blízké kavárny. Aktuální setkání jsou avizována na webových stránkách a na plakátech umístěných v budovách FSV a FF UK (Jinonice, Hollar, Celetná).


Kdo organizuje Sociologické večery?


Sociologické večery připravují:

Veronika Frantová
Ondřej Špaček