158. sociologický večer

Hranice příležitostí: Sociální nerovnosti mezi studenty umění
host: Jiří Skála (FaVU VUT) a Johana Chylíková (TUL, SOÚ AV ČR)

Výtvarný umělec Jiří Skála a socioložka Johana Chylíková představí svůj kvalitativní výzkum studujících českých vysokých uměleckých škol. Ten se zaměřil na několik témat, jako jsou symbolické hranice a jejich vytváření v sociálním prostoru umělecké komunity, profesní aspirace, volnočasové aktivity a chápání umělecké práce studujícími umění. Výsledky studie postavené na hloubkových rozhovorech autoři publikovali v knize Hranice příležitostí, která vyšla v tomto roce v nakladatelství AVU.

čtvrtek 19. října 2023 od 18:30
v budově Hollar, místnost číslo 215

Hollar, Fakulta sociálních věd, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1