105. sociologický večer

Sociologické pohledy na migraci a uprchlictví: Slova, grafy, činy
host: Karel Čada (ISS FSV UK)
Ludmila Wladyniak (Středisko Migrace ADCH Praha)
Markéta Blažejovská (Evropské hodnoty z.s.)

Sociologie jako angažovaná věda? Jakými způsoby mohou sociologie a sociální vědy přispět do veřejné diskuze o migraci a uprchlictví? Jak nebýt banální a jak být slyšen?
V této souvislosti se nabízí více otázek, než odpovědí. Na komponovaném sociologickém večeru vystoupí tři hosté, kteří budou tematizovat různé možnosti sociologie v daném kontextu.

Chceme vyvolat konstruktivní diskuzi, zda sociologie a sociální vědci mají a mohou do debaty zasahovat a případně jakým způsobem. Diskuzi bude moderovat sociolog Tomáš Samec (ISS FSV UK, Sociologický ústav AV ČR v.v.i.).

SLOVA A DISKURZ
Karel Čada, ISS FSV UK

Diskusní příspěvek se zaměří na to, jak islamofobní projevy v postkomunistickém kontextu kopírují rétoriku svých západoevropských protějšků - zejména tzv. diskurzu nového realismu.
V postkomunistickém kontextu je ale podoba tohoto žánru ovlivněna i specifickou historickou pamětí a zkušenostmi s politickými ideologiemi.

ETNOGRAFIE A PRAXE
Ludmila Wladyniak, Středisko Migrace ADCH Praha

Příspěvek se zaměří na hranice a definice toho kdo jsou “uprchlíci” a “migranti”, jak vyjednávají své pozice a identity v rámci integrace do české společnosti.

GRAFY A STATISTICKÁ DATA
Markéta Blažejovská, Evropské hodnoty z.s.

Média, tvůrci politik i veřejnost se dožadují čísel. Pokud nepřijdou od sociologů, seženou si je jinde. Příspěvek se zabývá otázkami, které vyvstávají na cestě k angažované změně diskurzu o migraci:
Proč, jak a kdy statistická data poskytnout? Je možné udržet si kontrolu nad tím, jak bude s daty nakládáno? A jak pracovat s nálepkou expertního vědění ve veřejném prostoru?

středa 11. května 2015 od 18:30
v budově Hollar, místnost číslo 112

Hollar, Fakulta sociálních věd, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1

> zpět <