151. sociologický večer

(Re)produkce prostoru panelových sídlišť: Kolektivismus, privatismus a kvazi-vlastnictví

host: Michal Lehečka (FHS UK)

Současná (původně socialistická) panelová sídliště ve střední a východní Evropě představují hybridní socio-materiální struktury/krajiny rozpínající se mezi slábnoucími vlivy jejich socialistického původu a post-transformačními proměnami vztahu k vlastnictví, společnosti i územnímu plánování. Na základě dlouhodobého etnografického výzkumu v prostředí panelových sídlišť nejen v ČR budou nastíněny základní podoby přetváření prostoru modernistického města s přihlédnutím k působení různých lidských i ne-lidských aktérů.

čtvrtek 24. listopadu 2022 od 18:30
v budově Hollar, místnost číslo 112

Hollar, Fakulta sociálních věd, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1