116. sociologický večer

Dohled - nuda - neviditelnost: Normalizace násilí při ovládání prostoru
host: Barbora Bírová (FHS Univerzita Karlova, Anthropictures)
Jakub Záhora (IPS FSV Univerzita Karlova)
Lucie Trlifajová (ISS FSV Univerzita Karlova)

V rámci 116. Sociologického večera budou diskutovány způsoby normalizace symbolického a fyzického násilí vůči určitým skupinám v souvislosti s ovládáním prostoru.

Jakou roli v této souvislosti hrají procesy de/politizace nerovnosti a jak do celé problematiky vstupují emoce? Co mají společného severočeský Litvínov, izraelské osady na Západním břehu Jordánu a pražské ženy bez domova?

Barbora Bírová (FHS Univerzita Karlova, Anthropictures) představí výsledky svého terénního výzkumu o zkušenostech žen bez domova s každodenním násilím, kterému jsou vystavovány. Soustředí se na genderovou dimenzi bezdomovectví a projevy ne/viditelnosti žen bez domova ve veřejném prostoru (v materiální i nemateriální dimenzi).

Jakub Záhora (IPS FSV Univerzita Karlova) bude mluvit o tom, jakými způsoby dochází k normalizaci násilí a depolitizaci izraelských osad na Západním břehu Jordánu. Na základě několikaměsíčního terénního výzkumu ukáže, že zásadní roli v těchto procesech hraje neviditelnost bezpečnostní infrastruktury, urbánní plánování, ale i estetické vnímání okolní krajiny.

Lucie Trlifajová (ISS FSV Univerzita Karlova) nás přenese zpět do středoevropského kontextu – konkrétně do severočeského Litvínova, ve kterém se přítomnost Romů stává jedním ze symbolů negativní proměny města. Sleduje, jak se nástroje sociální politiky stávají nástrojem pro kontrolu těchto obyvatel, vnímaných jako nežádoucí, a jak přitom přetvářejí představu o tom, co je normální a správné chování ve veřejném prostoru.

Cílem večera je představit způsoby disciplinace aktérů v prostoru a techniky legitimizace násilí, které nejsou na první pohled viditelné a rozeznatelné.

čtvrtek 18. května 2017 od 18:30
v budově Hollar, místnost číslo 215

Hollar, Fakulta sociálních věd, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1

> zpět <