100. sociologický večer

Panelová diskuze o stavu současné společnosti
host: -

panelisté:

Ondřej Císař
Anna Durnová
Jiří Kabele
Karel B. Müller

moderuje: Kateřina Ptáčková

Jaké události či procesy posledních deseti let je možné považovat za klíčové? Jaká perspektiva přináší nejvhodnější či nejzajímavější interpretaci těchto dění? Jaké je v současnosti postavení společenských věd ve veřejném prostoru a jakým směrem by se role společenských vědkyň a vědců měla v budoucnu ubírat?

čtvrtek 3. března 2016 od 18:00
v budově Hollar, místnost číslo 215

Hollar, Fakulta sociálních věd, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1

> zpět <