85. sociologický večer

The vinyl: The analogue medium in the age of digital reproduction
host: Dominik Bartmanski (FSS MU and Center for Cultural Sociology, Yale University)

Why vinyl records have once again become highly valued objects of cultural consumption?
Resisting explanations which focus solely on matters of nostalgia or fetish, the concepts of iconicity, ritual, aura and the sensibility of coolness will be used to explain the paradoxical resurgence of vinyl at the time of the digital revolution.

Téma přednášky host pojednává s Ianem Woodwardem v loňském článku v Journal of Consumer Culture.

Přednáška se koná s podporou programu PRVOUK P19 Interdisciplinární sociální vědy.

pondělí 20. října 2014 od 17:00
v budově Jinonice, místnost číslo J1037

Jinonice, Fakulta sociálních věd, U Kříže 8, Praha 5

> zpět <